Sdělení MMR o schválení Aktualizace č. 6 Politiky územního rozvoje České republiky ve Sbírce zákonů

Ve Sbírce zákonů bylo dne 31. 8. 2023 v částce 121 publikováno sdělení č. 263/2023 Sb. Ministerstva pro místní rozvoj ze dne 1. 8. 2023 o schválení Aktualizace č. 6 Politiky územního rozvoje České republiky. Sdělení platí od 31. 8. 2023.

https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2023-263

Zveřejnění aktuality: 31. 08. 2023