Sdělení Ministerstva pro místní rozvoj o schválení Aktualizace č. 7 Politiky územního rozvoje České republiky

Ve Sbírce zákonů bylo dne 29. 2. 2024 v částce 46 vyhlášeno sdělení Ministerstva pro místní rozvoj č. 46/2024 Sb., o schválení Aktualizace č. 7 Politiky územního rozvoje České republiky.

https://www.e-sbirka.cz/sb/2024/46/

Zveřejnění aktuality: 29. 02. 2024