Sdělení o vydání cenových rozhodnutí ve Sbírce zákonů

Ve Sbírce zákonů bylo dne 15. 12. 2023 v částce 170 publikováno sdělení č. 362/2023 Sb. Energetického regulačního úřadu, o vydání cenových rozhodnutí.

  • ERÚ vydal cenová rozhodnutí:
  • č. 4/2023 ze dne 29. 11. 2023 o regulovaných cenách souvisejících s dodávkou plynu;
    • cenové rozhodnutí č. 4/2023 uveřejnil ERÚ v Energetickém regulačním věstníku ze dne 30. 11. 2023, v částce 6;
  • č. 5/2023 ze dne 29. 11. 2023, kterým se stanovují ceny za související službu v elektroenergetice a ostatní regulované ceny; a
    • cenové rozhodnutí č. 5/2023 uveřejnil ERÚ v Energetickém regulačním věstníku ze dne 30. 11. 2023, v částce 7;
  • č. 6/2023 ze dne 29. 11. 2023, kterým se stanovují ceny za související službu v elektroenergetice odběratelům ze sítí nízkého napětí;
    • cenové rozhodnutí č. 6/2023 uveřejnil ERÚ v Energetickém regulačním věstníku ze dne  30.11.2023, v částce 8.

Dnem 30. 11. 2023 nabyla cenová rozhodnutí platnosti.

Účinnost:
cenové rozhodnutí č. 4/2023 nabývá účinnosti dne 1. 1. 2024, s výjimkou části šesté, která nabyla účinnosti dnem zveřejnění (30. 11. 2023); cenová rozhodnutí č. 5/2023 a č. 6/2023 nabývají účinnosti dne 1. 1. 2024.

https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2023-362

Zveřejnění aktuality: 15. 12. 2023