Společná metodika MMR a MZ pro postup orgánů ochrany veřejného zdraví a stavebních úřadů

MMR zveřejnilo dne 3. 6. 2024 Společný metodický pokyn Ministerstva zdravotnictví a Ministerstva pro místní rozvoj pro postup orgánů ochrany veřejného zdraví a stavebních úřadů při dodržování ustanovení § 77 zákona č. 258/2000 Sb. ve vazbě na zákon č. 283/2021 Sb.

https://mmr.gov.cz/cs/ministerstvo/stavebni-pravo/pravo-a-legislativa/novy-stavebni-zakon/metodiky/spolecny-metodicky-pokyn-k-ustanoveni-§-77-zakona

Zveřejnění aktuality: 10. 06. 2024