Společné stanovisko ČÚZK, MMR a MŽP

Český úřad zeměměřický a katastrální, Ministerstvo pro místní rozvoj a Ministerstvo životního prostředí na společném jednání uskutečněném dne 23. března 2021 projednaly postupy katastrálních úřadů, stavebních úřadů a orgánů ochrany zemědělského půdního fondu v souvislosti se změnou druhu pozemku v důsledku výstavby. V návaznosti na závěry z tohoto jednání vydávají následující společné stanovisko.

https://www.mmr.cz/cs/ministerstvo/stavebni-pravo/stanoviska-a-metodiky/uzemni-rozhodovani-a-stavebni-rad/spolecne-stanovisko-cuzk,-mmr-a-mzp

Zveřejnění aktuality: 09. 09. 2021