Společné stanovisko MMR, MZe, MŽP a Státní plavební správy k problematice PFVE umístěných na vodních nádržích

Společné stanovisko Ministerstva zemědělství, Ministerstva pro místní rozvoj, Ministerstva životního prostředí a Státní plavební správy k problematice plovoucích fotovoltaických elektráren (PFVE) umístěných na vodních nádržích.

https://www.mmr.cz/cs/ministerstvo/stavebni-pravo/stanoviska-a-metodiky/uzemni-rozhodovani-a-stavebni-rad/spolecne-stanovisko-k-problematice-pfve-umistenych

Zveřejnění aktuality: 23. 02. 2023