Upozornění: Povinné datové schránky pro AO

Od 1. 1. 2023 budou povinně zřizovány datové schránky osobám vedeným v registru osob (pro členy ČKAIT se jedná o živnostníky, OSVČ, svobodná povolání). Od 1. 7. 2023 také všem autorizovaným osobám (členům ČKAIT a ČKA).

Připomínáme, že datové schránky jsou zřizovány ze zákona (zákon č. 300/2008 Sb., ve znění pozdějších předpisů). ČKAIT datové schránky nezřizuje a ani nemá možnost jakkoli jejich vznik či zánik ovlivnit.

Zveřejnění aktuality: 13. 12. 2022