Usnesení vlády České republiky o dalším prodloužení nouzového stavu v souvislosti s migrační vlnou velkého rozsahu ve Sbírce zákonů

Ve Sbírce zákonů bylo dne 27. 5. 2022 v částce 66 publikováno pod č. 135/2022 Sb., usnesení vlády České republiky č. 439 o dalším prodloužení nouzového stavu v souvislosti s migrační vlnou velkého rozsahu. Je účinné od 27. 5. 2022.

https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2022-135

Zveřejnění aktuality: 27. 05. 2022