Vyhláška o dokumentaci staveb ve Sbírce zákonů

28. 5. 2024 byla ve Sbírce zákonů publikována vyhláška č. 131/2024 Sb., o dokumentaci staveb. Vyhláška stanoví obsah projektových dokumentací, pasportu stavby a dále náležitosti stavebního deníku a jednoduchého záznamu o stavbě. Vyhláška nabývá účinnosti 1. 7. 2024.

https://mmr.gov.cz/cs/ministerstvo/stavebni-pravo/pravo-a-legislativa/novy-stavebni-zakon/vyhlasky/navrh-vyhlasky-o-dokumentaci-staveb

https://www.e-sbirka.cz/sb/2024/131

Poznámka:
MMR zveřejnilo na svých webových stránkách dne 21. 5. 2024 metodické vyjádření k aplikaci nového stavebního zákona ve věci „Dokumentace pro povolení záměru a její forma pro vklad do portálu stavebníka“.

Zveřejnění aktuality: 31. 05. 2024