Vyhláška o stanovení obecních stavebních úřadů ve Sbírce zákonů

28. 5. 2024 byla ve Sbírce zákonů publikována vyhláška č. 130/2024 Sb., o obecních stavebních úřadech, kterou předkládalo MMR. Vychází ze stavebního zákona a určuje, které obecní úřady budou vykonávat pravomoci stavebního úřadu a jaké budou jejich správní obvody. Vyhláška nabývá účinnosti 1. 7. 2024.

https://mmr.gov.cz/cs/ministerstvo/stavebni-pravo/pravo-a-legislativa/novy-stavebni-zakon/vyhlasky/navrh-vyhlasky-o-stanoveni-obecnich-stavebnich-ura

https://www.e-sbirka.cz/sb/2024/130

Zveřejnění aktuality: 31. 05. 2024