Vláda schválila vznik Státní investiční a rozvojové společnosti (SIRS)

MPO informovalo v tiskové zprávě, že 24. 1. 2024 vláda ČR schválila vytvoření nové státní společnosti. Jedná se o Státní investiční a rozvojovou společnost (SIRS), která bude připravovat vhodné lokality v České republice pro umístění významných zahraničních investic. Hlavním úkolem společnosti bude příprava vhodných ploch s dostatečnou rozlohou, které budou majetkově zceleny, budou disponovat napojením na kvalitní technickou i dopravní infrastrukturu a budou okamžitě připravené pro realizaci projektů.

https://www.mpo.cz/cz/rozcestnik/pro-media/tiskove-zpravy/priprava-uzemi-pro-strategicky-rozvoj-ceske-republiky–ukol-pro-statni-investicni-a-rozvojovou-spolecnost—279413/

Zveřejnění aktuality: 06. 02. 2024