Vyhláška k provedení zákona o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla ve Sbírce zákonů

Ve Sbírce zákonů byla dne 26. 3. 2024 v částce 69 publikována vyhláška č. 69/2024 Sb., k provedení zákona o pojištění odpovědnosti z provozu vozidel. Je účinná od 1. 4. 2024, s výjimkou ustanovení § 2 a 3, která nabývají účinnosti dnem 1. 10. 2024.

https://www.e-sbirka.cz/sb/2024/69

Zveřejnění aktuality: 26. 03. 2024