Vyhláška, kterou se mění některé vyhlášky o formulářových podáních při správě daní pro rok 2023 ve Sbírce zákonů

Ve Sbírce zákonů byla dne 24. 10. 2022 v částce 142 publikována vyhláška č. 312/2022 Sb., kterou se mění některé vyhlášky o formulářových podáních při správě daní pro rok 2023. Je účinné od 1. 1. 2023.

https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2022-312

Zveřejnění aktuality: 24. 10. 2022