Vyhláška, kterou se mění vyhláška o obecných požadavcích na využívání území ve Sbírce zákonů

Ve Sbírce zákonů byla dne 4. 10. 2021 v částce 159 publikována vyhláška č. 360/2021 Sb., kterou se mění vyhláška č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území, ve znění pozdějších předpisů o postupu notáře při legalizaci elektronického podpisu. Předpis má dělenou účinnost od 5. 10. 2021 a od 1. 7. 2022.

https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2021-360

Zveřejnění aktuality: 04. 10. 2021