Vyhláška, kterou se mění vyhláška, k provedení zákona o oceňování majetku (oceňovací vyhláška) ve Sbírce zákonů

Ve Sbírce zákonů byla dne 18. 11. 2022 v částce 155 publikována vyhláška č. 337/2022 Sb., kterou se mění vyhláška č. 441/2013 Sb., k provedení zákona o oceňování majetku (oceňovací vyhláška), ve znění pozdějších předpisů. Je účinné od  1. 1. 2023.

https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2022-337

Zveřejnění aktuality: 18. 11. 2022