Vyhláška, kterou se mění vyhláška k provedení zákona o oceňování majetku (oceňovací vyhláška) ve Sbírce zákonů

Ve Sbírce zákonů byla dne 29. 12. 2023 v částce 197 publikována vyhláška č. 434/2023 Sb., kterou se mění vyhláška č. 441/2013 Sb., k provedení zákona o oceňování majetku (oceňovací vyhláška), ve znění pozdějších předpisů. Je účinná od 1. 1. 2024.

https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2023-434

Zveřejnění aktuality: 29. 12. 2023