Vyhláška, kterou se mění vyhláška k provedení zákona o oceňování majetku (oceňovací vyhláška) ve Sbírce zákonů

Ve Sbírce zákonů byla dne 25. 11. 2021 v částce 190 publikována vyhláška č. 424/2021 Sb., kterou se mění vyhláška č. 441/2013 Sb., k provedení zákona o oceňování majetku (oceňovací vyhláška), ve znění pozdějších předpisů. Je účinná od 1. 1. 2022.

https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2021-424

Zveřejnění aktuality: 25. 11. 2021