Vyhláška, kterou se mění vyhláška, o obecných požadavcích na využívání území ve Sbírce zákonů

Ve Sbírce zákonů byla dne 24. 6. 2022 v částce 76 publikována vyhláška č. 164/2022 Sb., kterou se mění vyhláška č. 360/2021 Sb., kterou se mění vyhláška č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území, ve znění pozdějších předpisů. Je účinné od 25. 6. 2022.

https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2022-164

Zveřejnění aktuality: 24. 06. 2022