Vyhláška, kterou se mění vyhláška, kterou se provádí zákon o evidenci obyvatel ve Sbírce zákonů

Ve Sbírce zákonů byla dne 14. 6. 2022 v částce 71 publikována vyhláška č. 153/2022 Sb., kterou se mění vyhláška č. 296/2004 Sb., kterou se provádí zákon o evidenci obyvatel, ve znění pozdějších předpisů. Je účinné od 1. 7. 2022

https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2022-153

Zveřejnění aktuality: 14. 06. 2022