Vyhláška, kterou se mění vyhláška, kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích ve Sbírce zákonů

Ve Sbírce zákonů byla dne 14. 4. 2023 v částce 54 publikována vyhláška č. 99/2023 Sb., kterou se mění vyhláška č. 104/1997 Sb.,  kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů. Je účinné od 15. 4. 2023.

https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2023-99

Zveřejnění aktuality: 14. 04. 2023