Vyhláška, kterou se mění vyhláška, kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích ve Sbírce zákonů

Ve Sbírce zákonů byla dne 15. 3. 2022 v částce 28 publikována vyhláška č. 49/2022 Sb., kterou se mění vyhláška č. 104/1997 Sb., kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů. Je účinná od 1. 4. 2022.

https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2022-49

Zveřejnění aktuality: 15. 03. 2022