Vyhláška, kterou se mění vyhláška kterou se provádí zákon o zeměměřictví a o změně a doplnění některých zákonů ve Sbírce zákonů

Ve Sbírce zákonů byla dne 9. 6. 2023 v částce 78 publikována vyhláška č. 156/2023 Sb., kterou se mění vyhláška č. 31/1995 Sb., kterou se provádí zákon č. 200/1994 Sb., o zeměměřictví a o změně a doplnění některých zákonů souvisejících s jeho zavedením, ve znění pozdějších předpisů. Je účinné od 1. 7. 2023, s výjimkou ustanovení čl. I bodů 2 a 33, která nabývají účinnosti 1. 7. 2024.

https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2023-156

Zveřejnění aktuality: 09. 06. 2023