Vyhláška, kterou se mění vyhláška, kterou se stanoví hygienické limity chemických, fyzikálních a biologických ukazatelů pro vnitřní prostředí pobytových místností některých staveb ve Sbírce zákonů

Ve Sbírce zákonů byla dne 11. 10. 2022 v částce 140 publikována vyhláška č. 304/2022 Sb., kterou se mění vyhláška č. 6/2003 Sb., kterou se stanoví hygienické limity chemických, fyzikálních a biologických ukazatelů pro vnitřní prostředí pobytových místností některých staveb. Je účinná od 12. 10. 2022.

https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2022-304

Zveřejnění aktuality: 11. 10. 2022