Vyhláška, kterou se mění vyhláška, kterou se vydává stavební a technický řád drah ve Sbírce zákonů

Ve Sbírce zákonů byla dne 24. 4. 2023 v částce 68 publikována vyhláška č. 132/2023 Sb., kterou se mění vyhláška č. 177/1995, kterou se vydává stavební a technický řád drah, ve znění pozdějších předpisů. Je účinné od 1. 7. 2023.

https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2023-132

Zveřejnění aktuality: 24. 05. 2023