Vyhláška, kterou se mění vyhláška o charakteristice bonitovaných půdně ekologických jednotek ve Sbírce zákonů

Ve Sbírce zákonů byla dne 22. 2. 2024 v částce 33 publikována vyhláška č. 35/2024 Sb., kterou se mění vyhláška č. 480/2020 Sb., o užívání komunikací zpoplatněných časovým poplatkem, ve znění pozdějších předpisů. Je účinná od 1. 3. 2024.

https://www.e-sbirka.cz/sb/2024/33/

Zveřejnění aktuality: 22. 02. 2024