Vyhláška, kterou se mění vyhláška, o digitální technické mapě kraje ve Sbírce zákonů

Vyhláška č. 140/2024 Sb., kterou se mění vyhláška č.  393/2020 Sb., o digitální technické mapě kraje, ve znění vyhlášky č. 186/2023 Sb., částka 140 ze dne 4. 6. 2024, účinnost od 1. 7. 2024, s výjimkou ustanovení čl. I bodu 9, které nabývá účinnosti dnem 1. 1. 2025.

https://www.e-sbirka.cz/sb/2024/140?zalozka=text

Zveřejnění aktuality: 10. 06. 2024