Vyhláška, kterou se mění vyhláška o digitální technické mapě kraje ve Sbírce zákonů

Ve Sbírce zákonů byla dne 23. 6. 2023 v částce 91 publikována vyhláška č. 186/2023 Sb., kterou se mění vyhláška č. 393/2020 Sb., o digitální technické mapě kraje. Je účinné od 1. 7. 2024, s výjimkou čl. I bodu 4, který nabývá účinnosti dnem 1. 7. 2023.

https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2023-186

Zveřejnění aktuality: 23. 06. 2023