Vyhláška, kterou se mění vyhláška o energetickém posudku a o údajích vedených v Systému monitoringu spotřeby energie ve Sbírce zákonů

Ve Sbírce zákonů byla dne 26. 1. 2022 v částce 9 publikována vyhláška č. 15/2022 Sb., kterou se mění vyhláška č. 141/2021 Sb., o energetickém posudku a o údajích vedených v Systému monitoringu spotřeby energie. Je účinná od 1. 2. 2022.

https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2022-15

Zveřejnění aktuality: 26. 01. 2022