Vyhláška, kterou se mění vyhláška o formulářových podáních při správě daní ve Sbírce zákonů

Ve Sbírce zákonů byla dne 8. 12. 2021 v částce 195 publikována vyhláška č. 437/2021 Sb., kterou se mění některé vyhlášky o formulářových podáních při správě daní. Je účinná od 1. 1. 2022.

https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2021-437

Zveřejnění aktuality: 08. 12. 2021