Vyhláška, kterou se mění vyhláška o formulářových podáních pro daň z nemovitých věcí ve Sbírce zákonů

Ve Sbírce zákonů byla dne 31. 11. 2023 v částce 153 publikována vyhláška č. 328/2023 Sb., kterou se mění vyhláška č. 456/2020 Sb., o formulářových podáních pro daň z nemovitých věcí, ve znění vyhlášky č. 437/2021 Sb. Je účinná od 1. 1. 2024.

https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2023-328

Zveřejnění aktuality: 03. 11. 2023