Vyhláška, kterou se mění vyhláška, o formulářových podáních pro daň z přidané hodnoty ve Sbírce zákonů

Ve Sbírce zákonů byla dne 26. 4. 2023 v částce 60 publikována vyhláška č. 112/2023 Sb., kterou se mění vyhláška č. 457/2020 Sb., o formulářových podáních pro daň z přidané hodnoty, ve znění vyhlášky č. 358/2021 Sb., a vyhláška č. 525/2020 Sb., o formulářových podáních pro daně z příjmů, ve znění pozdějších předpisů. Je účinné od 27. 4. 2023.

https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2023-112

Zveřejnění aktuality: 26. 04. 2023