Vyhláška, kterou se mění vyhláška, o hmotnostech, rozměrech a spojitelnosti vozidel ve Sbírce zákonů

Ve Sbírce zákonů byla dne 23. 12. 2022 v částce 196 publikována vyhláška č. 434/2022 Sb., kterou se mění vyhláška č. 209/2018 Sb., o hmotnostech, rozměrech a spojitelnosti vozidel. Je účinné od 1. 1. 2023.

https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2022-434

Zveřejnění aktuality: 23. 12. 2022