Vyhláška, kterou se mění vyhláška o hygienických požadavcích na prostory a provoz zařízení a provozoven pro výchovu a vzdělávání dětí a mladistvých ve Sbírce zákonů

Ve Sbírce zákonů byla dne 11. 10. 2022 v částce 140 publikována vyhláška č. 306/2022 Sb., kterou se mění vyhláška č. 410/2005 Sb., o hygienických požadavcích na prostory a provoz zařízení a provozoven pro výchovu a vzdělávání dětí a mladistvých, ve znění pozdějších předpisů. Je účinná od 11. 10. 2022.

https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2022-306

Zveřejnění aktuality: 11. 10. 2022