Vyhláška, kterou se mění vyhláška o hygienických požadavcích na výrobky přicházející do přímého styku s vodou a na úpravu vody ve Sbírce zákonů

Ve Sbírce zákonů byla dne 8. 12. 2021 v částce 200 publikována vyhláška č. 446/2021 Sb., kterou se mění vyhláška č. 409/2005 Sb., o hygienických požadavcích na výrobky přicházející do přímého styku s vodou a na úpravu vody, ve znění pozdějších předpisů. Je účinná od 1. 1. 2022.

https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2021-446

Zveřejnění aktuality: 08. 12. 2021