Vyhláška, kterou se mění vyhláška, o katastru nemovitostí (katastrální vyhláška) ve Sbírce zákonů

Ve Sbírce zákonů byla dne 23. 11. 2022 v částce 159 publikována vyhláška č. 346/2022 Sb., kterou se mění vyhláška č. 357/2013 Sb., o katastru nemovitostí (katastrální vyhláška), ve znění pozdějších předpisů. Je účinné od 1. 1. 2023, s výjimkou ustanovení čl. I bodů 7 a 8 a čl. II bodu 3, která nabývají účinnosti dnem 1. 1. 2024.

https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2022-346

Zveřejnění aktuality: 23. 11. 2022