Vyhláška, kterou se mění vyhláška o náležitostech a obsahu plánu ochrany památkových rezervací a památkových zón ve Sbírce zákonů

Ve Sbírce zákonů byla dne 5. 1. 2023 v částce 2 publikována vyhláška č. 3/2023 Sb., kterou se mění vyhláška č. 420/2008 Sb., kterou se stanoví náležitosti a obsah plánu ochrany památkových rezervací a památkových zón. Je účinná od 1. 7. 2023.

https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2023-3

Zveřejnění aktuality: 05. 01. 2023