Vyhláška, kterou se mění vyhláška o ověřování shody opisu nebo kopie s listinou a o ověřování pravosti podpisu ve Sbírce zákonů

Ve Sbírce zákonů byla dne 31. 10. 2023 v částce 148 publikována vyhláška č. 317/2023 Sb., kterou se mění vyhláška č. 36/2006 Sb., o ověřování shody opisu nebo kopie s listinou a o ověřování pravosti podpisu, ve znění pozdějších předpisů. Je účinná od 1. 1. 2024.

https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2023-317

Zveřejnění aktuality: 31. 10. 2023