Vyhláška, kterou se mění vyhláška, o podrobnostech nakládání s odpady ve Sbírce zákonů

Ve Sbírce zákonů byla dne 23. 12. 2022 v částce 200 publikována vyhláška č. 445/2022 Sb., kterou se mění vyhláška č. 273/2021 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady, ve znění vyhláška č. 78/2022 Sb., a další související vyhlášky v oblasti odpadového hospodářství. Je účinné od 1. 1. 2023.

https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2022-445

Zveřejnění aktuality: 23. 12. 2022