Vyhláška, kterou se mění vyhláška o podrobnostech nakládání s odpady ve Sbírce zákonů

Ve Sbírce zákonů byla dne 8. 4. 2022 v částce 43 publikována vyhláška č. 78/2022 Sb., kterou se mění vyhláška č. 273/2021 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady. Je účinné od 9. 4. 2022 (s výjimkou čl. I bod 2, který nabývá účinnosti 1. 1. 2027).

https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2022-78

Zveřejnění aktuality: 08. 04. 2022