Vyhláška, kterou se mění vyhláška o poskytování údajů z katastru nemovitostí ve Sbírce zákonů

Ve Sbírce zákonů byla dne 5. 3. 2024 v částce 50 publikována vyhláška č. 50/2024 Sb., kterou se mění vyhláška č. 358/2013 Sb., o poskytování údajů z katastru nemovitostí, ve znění pozdějších předpisů. Je účinná od 1. 7. 2024.

https://www.e-sbirka.cz/sb/2024/50

Zveřejnění aktuality: 05. 03. 2024