Vyhláška, kterou se mění vyhláška o postupu při provádění pozemkových úprav a náležitostech návrhu pozemkových úprav ve Sbírce zákonů

Ve Sbírce zákonů byla dne 10. 12. 2021 v částce 203 publikována vyhláška č. 452/2021 Sb., kterou se mění vyhláška č. 13/2014 Sb., o postupu při provádění pozemkových úprav a náležitostech návrhu pozemkových úprav. Je účinná od 1. 1. 2022.

https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2021-452

Zveřejnění aktuality: 10. 12. 2021