Vyhláška, kterou se mění vyhláška, o požadavcích na minimální technické a věcné vybavení zdravotnických zařízení ve Sbírce zákonů

Ve Sbírce zákonů byla dne 18. 11. 2022 v částce 156 publikována vyhláška č. 339/2022 Sb., kterou se mění vyhláška č. 92/2012 Sb., o požadavcích na minimální technické a věcné vybavení zdravotnických zařízení a kontaktních pracovišť domácí péče, ve znění vyhlášky č. 284/2017 Sb. Je účinné od 1. 1. 2023.

https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2022-339

Zveřejnění aktuality: 18. 11. 2022