Vyhláška, kterou se mění vyhláška, o Pravidlech trhu s elektřinou ve Sbírce zákonů

Ve Sbírce zákonů byla dne 16. 12. 2022 v částce 182 publikována vyhláška č. 404/2022 Sb., kterou se mění vyhláška č. 408/2015 Sb., o Pravidlech trhu s elektřinou, ve znění pozdějších předpisů. Je účinné od 1. 1. 2023, s výjimkou čl. I bodů 52 a  53, které nabývají účinnosti dnem 1. 5. 2023, a bodu 8, bodu 14, pokud jde o  § 16 odst. 7, a bodů 35,37 a 60, které nabývají účinnosti dnem 1. 7. 2023.

https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2022-404

Zveřejnění aktuality: 16. 12. 2022