Vyhláška, kterou se mění vyhláška, o Pravidlech trhu s plynem ve Sbírce zákonů

Ve Sbírce zákonů byla dne 16. 12. 2022 v částce 182 publikována vyhláška č. 405/2022 Sb., kterou se mění vyhláška č. 349/2015 Sb., o Pravidlech trhu s plynem, ve znění pozdějších předpisů. Je účinné od 1. 1. 2023.

https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2022-405

Zveřejnění aktuality: 16. 12. 2022