Vyhláška, kterou se mění vyhláška, o přizpůsobení veterinárních a hygienických požadavků pro některé potravinářské podniky ve Sbírce zákonů

Ve Sbírce zákonů byla dne 9. 11. 2022 v částce 154 publikována vyhláška č. 334/2022 Sb., kterou se mění vyhláška č. 128/2009 Sb., o přizpůsobení veterinárních a hygienických požadavků pro některé potravinářské podniky, v nichž se zachází se živočišnými produkty, ve znění pozdějších předpisů. Je účinné od 1. 1. 2023.

https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2022-334

Zveřejnění aktuality: 09. 11. 2022