Vyhláška, kterou se mění vyhláška o provozní a technické propojenosti evropského železničního systému ve Sbírce zákonů

Ve Sbírce zákonů byla dne 28. 1. 2022 v částce 11 publikována vyhláška č. 19/2022 Sb., kterou se mění vyhláška č. 352/2004 Sb., o provozní a technické propojenosti evropského železničního systému, ve znění pozdějších předpisů. Je účinná od 1. 2. 2022.

https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2022-19

Zveřejnění aktuality: 28. 01. 2022