Vyhláška, kterou se mění vyhláška o rozúčtování nákladů na vytápění a společnou přípravu teplé vody pro dům ve Sbírce zákonů

Ve Sbírce zákonů byla dne 14. 9. 2023 v částce 128 publikována vyhláška č. 274/2023 Sb., kterou se mění vyhláška č. 269/2015 Sb., o rozúčtování nákladů na vytápění a společnou přípravu teplé vody pro dům, ve znění vyhlášky č. 376/2021 Sb. Je účinné 1. 1. 2024.

https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2023-274

Zveřejnění aktuality: 14. 09. 2023