Vyhláška, kterou se mění vyhláška o seznamu úřadů, které jsou kontaktními místy veřejné správy ve Sbírce zákonů

Ve Sbírce zákonů byla dne 4. 12. 2023 v částce 159 publikována vyhláška č. 343/2023 Sb., kterou se mění vyhláška č. 553/2020 Sb., o seznamu obecních úřadů a úřadů městských částí nebo městských obvodů, které jsou kontaktními místy veřejné správy, ve znění pozdějších předpisů. Je účinná od 1. 1. 2024.

https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2023-343

Zveřejnění aktuality: 11. 12. 2023