Vyhláška, kterou se mění vyhláška o seznamu obecních úřadů a úřadů městských částí nebo městských obvodů, které jsou kontaktními místy veřejné správy ve Sbírce zákonů

Ve Sbírce zákonů byla dne 23. 12. 2021 v částce 220 publikována vyhláška č. 503/2021 Sb., kterou se mění vyhláška č. 553/2020 Sb., o seznamu obecních úřadů a úřadů městských částí nebo městských obvodů, které jsou kontaktními místy veřejné správy. Je účinná od 1. 1. 2022.

https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2021-503

Zveřejnění aktuality: 23. 12. 2021