Vyhláška, kterou se mění vyhláška, o seznamu obecních úřadů a úřadů městských částí nebo městských obvodů ve Sbírce zákonů

Ve Sbírce zákonů byla dne 16. 12. 2022 v částce 184 publikována vyhláška č. 410/2022 Sb., kterou se mění vyhláška č. 553/2020 Sb., o seznamu obecních úřadů a úřadů městských částí nebo městských obvodů, které jsou kontaktními místy veřejné správy, ve znění vyhlášky č. 503/2021 Sb. Je účinné od 1. 1. 2023.

https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2022-410

Zveřejnění aktuality: 16. 12. 2022